Dave Maat

Op 19 jarige leeftijd werd Dave Maat als beroepsmilitair in januari 1995 uitgezonden naar Srebrenica. Als voorste verkenner heeft hij de situatie in Srebrenica tijdens patrouilles en vanaf de observatiepost meegemaakt. Tijdens de ontknoping van het conflict is hij in handen gevallen van de Servische troepen.

 Na terugkomst in Nederland kwam de klap van de gebeurtenissen.  Hij is mede-oprichter van een Vereniging Dutchbat 3 die als doel heeft onder andere de bevolking in Srebrenica te ondersteunen. Tevens is de vereniging  in samenwerking met o.a.  IKV Pax Christi bezig om de oprichting van een museum te ondersteunen op de voormalige Dutchbat compound.