Dirk Mulder

Directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Dirk Mulder is sinds 1 januari 1986 verbonden aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daarvoor was hij 15 jaar werkzaam in het onderwijs. Hij is afgestudeerd sociaaleconomisch historicus (RUG).

Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan: over de geschiedenis van kamp Westerbork en over holocausteducatie en –herinnering. Ook houdt hij zich bezig met de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën, en met de Groninger cultuur en taal in het algemeen.

Hij is bestuurlijk of adviserend verbonden met meerdere organisaties. Zo is hij lid van de Nederlandse delegatie in de International Task Force for Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.