Mient Jan Faber

Ik ben een oorlogskind, geboren in Coevorden. Na het Luceum in Emmen, ben ik van alles en nog wat gaan studeren aan de VU-Amsterdam om tenslotte de topologie (abstracte wiskunde) te omhelsen en te promoveren op de “metrizability of generalized ordered infinite dimensional topological spaces”. Daarna ben ik nogal toevallig bij het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) terecht gekomen, voor een sabbatical, en blijven hangen om te helpen een internationale vredes- en mensenrechten beweging op te richten die zich ten doel stelde de Koude oorlog te beindigen en de strijders voor vrijheid en democratie in Oost-Europa te steunen.

En passant ben ik ook political director van de internationale Helsinki Citizens Assembly geworden en heb jarenlang door oorlogsgebieden gereisd, aan de hand van locals die om internationale ondersteuning vroegen. In 2003, ten tijde van de Irak oorlog besloot het IKV het roer om te gooien en een door de overheid gefinancierde NGO te worden. Ik ben vertrokken en les gaan geven als bijzonder hoogleaar aan de VU en visiting professor aan de Universiteit van Houston. NB: ik ben getrouwd en heb twee dochters en vijf kleinkinderen.