Achtergrondinformatie

Op 11 juli worden jaarlijks de 8.000 slachtoffers gevallen in Srebrenica herdacht. In de zomer van 2009 is  Frédérique van Zomeren, een van de organisatoren, afgereisd naar Srebrenica en getuige geweest van de herdenking. Zij was erg onder de indruk van de herdenking. Toen  Europese studentenvereniging AEGEE-Nijmegen, waar Frédérique lid van is, afgelopen jaar startte met het sponsoren van een goed doel, twijfelde Frédérique geen moment en schoof de studentenvereniging van Srebrenica naar voren.

Deze vereniging heet Asocijacija Studenata Srebrenice en is gericht op het verbeteren van de positie van jongeren in Srebrenica. Dit doen zij onder andere door te zorgen voor studieboeken in de bibliotheek, zodat iedereen de kans heeft om te studeren. Daarnaast zorgt deze vereniging voor vrije toegang tot internet en is er een soort vacaturebank opgezet. Dit laatste is van groot belang, aangezien ongeveer 80% van de inwoners van de regio werkloos is.

Om te kijken hoe de situatie in Bosnië en Herzegovina momenteel is, hebben wij, vier leden van AEGEE-Nijmegen, in de zomer van 2010 een bezoek aan dit land gebracht. In Sarajevo hebben wij een rondleiding gehad langs een aantal plekken die belangrijk waren in de oorlog. Daarna zijn wij doorgereisd naar Srebrenica, waar wij op 11 juli de herdenking van de oorlogsslachtoffers hebben bijgewoond. Tijdens deze reis hebben wij heel veel mensen gesproken en hebben wij veel verhalen gehoord. Verhalen over zowel de oorlog als over de huidige situatie.

Alle vier waren wij erg onder de indruk van deze reis. Wij hebben dingen gezien en verhalen gehoord die ons absoluut bij zullen blijven. Wij vinden het verbazend dat er in Nederland, met name onder jongeren, weinig kennis is over de oorlog die in Bosnië en Herzegovina heeft plaatsgevonden. Des te meer omdat Nederland hier destijds erg bij betrokken is geweest. Omdat wij vinden dat er meer aandacht voor zou moeten zijn, hebben we het plan opgevat om een conferentie over dit onderwerp te organiseren. De ‘Joegoslavië-oorlog’ is immers nog steeds een actueel onderwerp, vanwege de berechting van kopstukken zoals Mladic en Hadzic door het Joegoslavië Tribunaal. Na onze reis zijn we direct aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de conferentie.

Recent Posts